HVEM HVA HVOR

HVEM HVA HVOR

Publisert av John Gjendemsjø den 23.08.21. Oppdatert 06.07.23.

VETERAN MIDT-NORGE – HVEM, HVA, HVOR


HVEM
Veteran Midt-Norge er en veteranorganisasjon som ble etablert 2019/2020, med
formål å være en aktiv samfunnsaktør bestående av veteraner fra internasjonale
operasjoner for Norge og deres familier.
Dette er soldater, menn og kvinner som har gjort tjeneste i
krigsområder for å dekke Norges forpliktelser etter internasjonale
avtaler.
Veteraner har gjennom tjenesten ervervet seg gode kunnskaper i å ta ledelse,
organisere og handle. Det vil si at vi er selvgående mot oppgaven. Våre veteraner
1) Leser situasjonen, 2) Organiserer ressurser, 3) Leder (Tar ledelsen), 4) Løser
oppdraget.
Den 21. 1. 2022 mottok Veteran Midt-Norge frivillighetsprisen fra Trøndelag
Fylkeskommune.


HVA
I tillegg til å være en interesseorganisasjon for veteraner, skal vi bistå samfunnet med
praktiske oppgaver der veteranen får yte sin kunnskap, erfaring og kapasitet i
samspill med andre veteraner og samfunnsaktører.
Veteran Midt-Norge sitter i Trondheim kommunes beredskapsgruppe.
Veteran Midt-Norge har;
- Gjennomført mer enn 4000 timer på St. Olav hospital under Covid19 pandemien
- Mer enn 11.000 til i forbindelse med massevaksineringen i Trondheim
- Mer enn 4000 timer på Luftkrigsskolen i Trondheim med leirarbeid
- Bistand med besøkskontroll til sykehjem
- Etablert krigskasse for å hjelpe veteraner i akutt økonomisk krise
- Etablert matkasse for å hjelpe veteraner i en akutt situasjon
- Familieaktiviteter og ekskursjoner for veteraner og deres familier.


HVOR
Veteran Midt-Norge er etablert primært i Midt-Norge med 257 betalende medlemmer
(PER 13. 10. 2022) og 1500 medlemmer på facebook. I tillegg er det medlemmer over
det meste av landet.


Kontaktinfo:
post@veteranmidtnorge.no

Følg oss på vår FACEBOOK Gruppe

Hvem hva hvor.pdf