Lunch på Veteranhuset

Lunch på Veteranhuset

Alle veteraner inviteres til lunch på Veteranhuset  Hver Onsdag klokken 11:00