Takk til ALLE veteraner

Takk til ALLE veteraner

Publisert av John Gjendemsjø den 14.03.22. Oppdatert 14.03.22.

Takk til ALLE veteraner som har bidratt under pandemien.
Det ble ca 13 000 timer, St Olav, besøksverter på 2 sykehjem og posterminalen.
Så fikk dere frivilighets prisen fra Trøndelag Fylkeskommune.