11.03.2021

Info om endringer VHMN-VHM


Den 8. Mars gjennomførte vi møte med det nye styret for Veteranhuset Midt-Norge.
Plan for kompetanseoverføring planlegges hvor endelig handover er satt til mai i år.
Veteran Midt-Norge er en del av -og har styreverv i Veteranhuset Midt-Norge sammen med gode kolleger fra NVIO Trøndelag og andre veteranorganisasjoner.
 

VETERAN MIDT-NORGE (VMN)
Er en organisasjon for veteraner og deres pårørende. Kontingenten er kr 100 for livslangt medlemskap. De som ønsker å følge VMN og som har betalt kreves ikke for ny avgift.
Vi har allerede inngått diverse avtaler der medlemmer oppnår gode fordeler. Disse blir meddelt etter hvert.
Vi er en veteranorganisasjon som skal skape aktiviteter for veteraner og deres familie.
Vi skal fortsatt drive våre aktiviteter til gangs for veteranen og for samfunnet.

HVA HAR VI GJENNOMFØRT
1. 3600 arbeidstimer på ST. Olav hospital ifm koronapandemien og vekterstreiken, i samarbeid med sykehuset og    vektetselskapene, slik st vi ikke kom i streikebryteri.

2. Gjennomført adgangskontroll ved sykehjem.

3. Deltar i logistikkarbeidet ifm vaksineringen i Trondheim.

4. Mange måneder på Luftkrigsskolen der veteraner også har et flott møtepunkt.

5. Trimturer onsdag og lørdag siden 3. Juni 2020. 

Viktig å bemerke at dette har vært i samarbeid med andre veteranorganisasjoner.  
Vi skal delta i å løfte frem veteranen som en ressurs i samfunnet og løfte frem heder og ære for den jobben veteranen har gjort for Norge.

Veteran Midt-Norge vil søke å ha et konstruktivt samarbeid med alle andre veteranorganisasjoner og håper på gjensidighet og fellesskap.

Vi skal dele våre aktiviteter med de andre veteranorganisasjonene slik at vi ikke legger våre aktiviteter til dager andre vetorg. har aktiviteter.

Med hilsen
Styret VMN

--------------

 

14.02.2021

Informasjon
Som ledd i etableringen og driften av Veteranhuset Midt-Norge har det lenge vært enighet om at Veteranhuset Midt-Norge ikke skal ha egne medlemmer.
I prosessen måtte vi ta ut medlemmene og ta de inn i en ny organisasjon, Veteranhuset Midt-Norges venner.
Veteranhuset Midt-Norges venner ble oppfattet som en støtteforening for Veteranhuset Midt-Norge og kunne ikke være en medlemsorganisasjon på lik linje med de andre veteranorganisasjonene.
«Veteranhuset Midt-Norges venner» skifter navn til «Veteran Midt-Norge».
Det er ingen ny veteranorganisasjon som etableres, kun et navnebytte.
Styret

-------------

Dato: 10.02.2021

VETERANHUSET MIDT-NORGE – EN REALITET

Kjære venner av Veteranhuset Midt-Norge (VHMN). Vi kan nå meddele at VHMN er en realitet. Det er med stor glede at vi kan meddele til våre medlemmer, venner og samarbeidspartnere at nå er alle med.

HISTORIKK
Vi startet arbeidet for å få realisert et veteranhus for alle veteraner, den 19. august 2019. Et interimsstyre ble nedsatt av personer som var villig til å jobbe hardt og målrettet for å nå målet. Fra dag en ble det enighet, og et ønske om å ha med alle veteranorganisasjoner i Midt-Norge. Når så mange skal delta kan det bli noen skjær i sjøen – også i vårt veteranhusprosjekt.

På slutten av prosjektet og på oppløpssiden fikk vi god hjelp av Ebbe Deraas (Forsvarskoordinator), Olav Sandnes (HV12), Steinar Skar (Luftkrigsskolen).

Med oss gjennom hele prosessen fikk vi god hjelp og særdeles viktig støtte av politikerne Ingvil Dalsegg (Høyre for Trøndelag Fylke) Roar Aas (AP for Trondheim kommune), veterankoordinator Trondheim kommune Anna Kristina Knutsen og mange flere.

Veteranhuset Midt-Norge består i dag av Veteran Midt-Norge (Tidl Veteranhuset Midt-Norge), NVIO Trøndelag, NVIO Røros, NVIO Oppdal, SIOPS, Milvet MC, Norvet MC og United Veterans MC, Forsvarets spesialkommando (FSK), Veteran møter veteran (VMV). Alle er organisasjoner som jobber for veteranens beste.

FRA VETERANHUSET TIL VETERAN MIDT-NORGE
Veteranhuset Midt-Norge er i dag er et hus som i hovedsak skal huse de omtalte organisasjonene. Hver enkelt organisasjon skal drive med sin egenart, men i felles hus. Dette tror vi på.

Veteran Midt-Norge fortsetter det samfunnsnyttige arbeidet vi har påbegynt med Vaksineringsstøtte ved gml. Postterminalen, St Olav hospital, Luftkrigsskolen, Matkassen etc. Veteran Midt-Norge sitter i beredskapsgruppa til Trondheim kommune.

OPPSUMMERT
Vi vil rette en stor takk til alle som har deltatt med å realisere VHMN – ingen nevnt, ingen glemt.

Med god veteranhilsen

Svenn Dahle
Styreleder Veteran Midt-Norge

--------

27. Juli 2020

På grunn av ferietid er det ingen ting å melde.
Neste event blir 19. august -befaring i potensielt lokale. 

Svenn Dahle
Styreleder

----------------

15. Juli 2020

Vi har kommet dit i prosessen med etablering av Veteranhuset Midt-Norge at medlemsorganisasjonene må inviteres tettere i prosessen med samhandling, der det etableres en arena for innspill. 

Medlemsorganisasjonene må ha eierskap i prosessen for å sikre demokratiske prosesser.

Derfor oppfordres organisasjonene til å ta del i arbeidsgrupper.

 

Svenn Dahle

Styreleder

-----------------------------------

12. Juli 2020

Litt informasjon om status så langt.
Dette skrivet ble sendt til alle som deltok på infomøte i februar.

Disse representerte sine respektive lag. Jeg antar at alle som deltok på februarmøte har hatt interne prosesser med informasjon.

Følgende deltok:
NVIO Trøndelag
NVIO Oppdal
NVIO Røros fjellregionen
Veteranhuset Midt-Norges vennet (VHMN-V)
Norvet
Milvet
Veteran møter veteran
SIOPS

Følgende er sendt alle:
«Vi har fått tilbud om veteranhus der vi ber organisasjonene peke ut 1-2 personer som kan delta på visning ONSDAG 19. AUGUST KL 14.

Vær vennlig å send inn navneliste og hvilken organisasjon den enkelte representerer innen 10. August.

Vi har vært på befaring og finner lokalene interessante med gode utviklingsmuligheter.

Adresse: Mellomila 56 -Trondheim.

Svenn Dahle
Veteranhuset Midt-Norge»

Hittil har bare Norvet og VHMN-V svart. Antar at resten svarer innen fristen 10. august.

Vi har hatt en prosess med Trondheim kommune og Trøndelag fylke angående lokaler, der de ikke kunne fremskaffe noe aktuelt.

Prosessen hittil har vært å fremskaffe alternativer for så i fellesskap velge.

I enighet med Trondheim kommune og Trøndelag fylke sitter vi tilbake med lokalet i Ila, Trondheim, som fremstår som et meget godt alternativ. Det er dette som skal enes om i lagene etter 19. august etter befaringen.

Om litt blir det lagt ut en nyhetslink med speiling til fb for fortløpende informasjon.

Hittil har informasjon blitt sendt representantene som nevnt over.

Vi avholder styremøte tirsdag 14. Juli. Referat fra styremøte legges ut på Gnist, fb og vhmn.no

Svenn Dahle
Styreleder